บทสวดมนต์ก่อนนอน และบทแผ่เมตตา

บทสวดมนต์ก่อนนอน

การสวดมนต์บทสวดมนต์ก่อนนอนนั้นดีเยี่ยมๆ ทำให้พวกเรามีสมาธิและก็ได้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ทำมาในทุกๆ วันทำให้พวกเราพบแม้กระนั้นสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิต วันนี้สำหรับคนไหนที่ไม่เคยทราบว่าจะเริ่มบทสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกยังไง มาปฏิบัติตามพวกเรากันได้เลย

บทสวดมนต์ก่อนนอน
บทสวดมนต์ก่อนนอน

บทสวดมนต์ก่อนนอน

เริ่มต้น เราต้องกราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  (กราบ 3 ครั้ง)

บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาแก่ตนเอง

กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ (กราบ 3 ครั้ง)

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุกข์
อะเวโร โหมิ ปราศจากเวร
อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุกข์การทุกข์ใจ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ บทแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของรข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ.

บทสวดการอธิฐานอโหสิกรรมต่อกัน

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจจะกัมมัง ขะมันตุ เม อโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

กรรมใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด โดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี จงยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า
แม้กรรมใด ที่ใครทำแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอโหสิกรรมให้ ยกถวายเป็นอภัยทาน ให้เขาเหล่านั้นมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า จะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป

ด้วยอนิสงส์แห่งบุญนี้ ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจ ปราถนาสิ่งใด อันเป็นไปโดยธรรม ขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จด้วยเทอญ

นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

เมื่อคุณสวดมนตร์บทสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกแล้วภาวนาบทสวดมนต์แล้ว ต่อจากนั้นให้นั่งสมาธิซักพักและก็หลังจากนั้นจึงค่อยนอนจะยอดเยี่ยมมาก

ประโยชน์ของการสวดมนต์ก่อนนอน

ประโยชน์ของการสวดมนต์ก่อนนอน
ประโยชน์ของการสวดมนต์ก่อนนอน

การท่องบทสวดมนต์ก่อนนอนจะช่วยทำให้พวกเรามีสมาธิ จิตใจสงบ แจ่มใส ทั้งยังเป็นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ทำมาในวันแล้ววันเล่าให้กับเพื่อนมนุษย์ หรือสรรพสัตว์ต่างๆบนโลก เมื่อพวกเรามีสมาธิ จิตใจเย็นลง จะมีผลให้พวกเรานอนสบาย ตื่นเช้าตรู่มาจะรู้สึกผ่องใส พร้อมที่จะสู้ไปกับงาน หรือการศึกษาได้อย่างสุขสบาย ซึ่งในบทสวดมนต์นั้นไม่ว่าจะเป็นบทใดก็ตามล้วนแต่มีอานุภาในตนเองอยู่เยอะมาก ทั้งยังยังซ่อนเร้นไปด้วยข้อคิดเตือนใจดีๆที่จะเป็นหลักนำทางให้พวกเราดำรงชีวิตในวันแล้ววันเล่าไปได้อย่างสบาย ดังนั้น การสวดมนต์ก่อนนอนนับได้ว่าเป็นเรื่องที่ดี ยิ่งปฏิบัติทุกๆวันก็จะมีผลที่ดีในเรื่องของสมาธิ สติปัญญา ทำให้จิตใจของพวกเราสามารถใคร่ครวญเรื่องราวต่างๆได้ให้รอบคอบ ถ้วนถี่ และก็ใจเย็นมากขึ้นเรื่อยๆ

5 ผลลัพธ์ที่ได้ด้านอื่นๆ จากการสวดมนต์ก่อนนอน

  1. สามารถไล่ความเฉื่อยชา เพราะเหตุว่าขณะสวดมนต์ อารมณ์เบื่อ เซื่องซึม อยากนอน ขี้เกียจจะหมดไป รวมทั้งกำเนิดความแช่มชื่นกระชุ่มกระชวยขึ้น
  2. เป็นการตัดความเห็นแก่ได้ ด้วยเหตุว่าในเวลานั้นอารมณ์จะไปถ่วงอยู่ที่การสวดมนต์อย่างตั้งใจ ไม่ได้นึกถึงตนเอง ความอยากได้ โกรธ หลง ก็เลยไม่ได้เกิดขึ้นในจิตตน
  3. เป็นการทำที่ได้สติปัญญา ถ้าเกิดการสวดมนต์โดยทราบคำแปล รู้เรื่องรู้ราวหมาย ก็ย่อมทำให้ผู้สวดมนตร์ได้สติปัญญาวิชาความรู้ แทนที่จะสวดมนตร์ราวกับนกแก้วนกขุนทองโดยไม่เคยรู้อะไรเลย
  4. มีจิตเป็นสมาธิ เนื่องจากว่าในเวลานั้นผู้สวดมนตร์จำต้องสงบใจแน่แน่ว มิฉะนั้นจะสวดมนตร์ไม่ถูกท่อนไม่ถูกทำนอง เมื่อจิตเป็นสมาธิ ความสงบเงียบสุขุมในจิตจะเกิดขึ้น
  5. เปรียบได้เสมือนดั่งการได้เฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยเหตุว่าตอนนั้นผู้สวดมนตร์มี กาย ถ้อยคำ ธรรมดา (มีศีล) มีใจแน่แน่ว (มีสมาธิ) มีความเข้าใจรำลึกถึงคุณงามความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (มีสติปัญญา) พอๆกับได้เฝ้าท่านด้วยการกระทำบูชา ครบสิกขา 3อย่างแท้จริง

ในกรณีที่จำบทสวดไม่ได้ หรือไม่สันทัดภาษาบาลี แนะนำให้ตั้งนะโม 3 จบ และก็สวดบทบูชาพระรัตนตรัย (อะระหัง..) แล้วและก็ตามด้วยการตั้งจิตอธิษฐานแผ่ส่วนบุญให้ตัวเองและก็สัตว์โลก กล่าวคำขอพรให้ไม่มีทุกข์ภัย เป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้ ไม่ผิดหลักธรรมใดๆก็ตามแล้วก็ช่วยทำให้จิตใจสงบเช่นเดียวกัน