เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าที่นำพาโชคลาภและความร่ำรวย

เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย

เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยหรือไฉ่เสินเย่ เป็นเทพเจ้าจีนที่ใครๆก็รู้จักกันดี ขึ้นชื่อในด้านการให้พรโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย และการประสบผลสำเร็จจากสิ่งที่ขอไว้ ในปัจจุบันคนไทยเชื้อสายจีนจะกราบไหว้บูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยในเทศกาลวันตรุษจีน เนื่องจากวันตรุษจีน ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของจีน เป็นวันที่ผลัดช่วงเข้าสู่ปีนักษัตรใหม่

เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย

ประวัติของเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย

เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าจีนแห่งความร่ำรวย ความมั่งคั่งและการได้รับโชคลาภด้านเงินทอง จึงนิยมกราบไหว้ในเทศกาลสำคัญต่างๆ เพื่อไหว้ขอพรจากเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ให้กิจการเจริญรุ่งเรือง มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน อีกทั้ง ยังช่วยดลบันดาลและช่วยเหลือให้ได้มีโชคลาภตลอดจนความโชคดีต่างๆ 

คนไทยเชื้อสายจีน จะให้ความสำคัญกับเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยมากที่สุดในวันตรุษจีน เนื่องจากวันตรุษจีนถือเป็นวันขึ้นปีใหม่หรือวันเปลี่ยนช่วงปีนักษัตร ซึ่งในหนึ่งปีเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยจะเสด็จลงมาจากสวรรค์เพียงแค่วันเดียวเท่านั้น ก็คือวันตรุษจีน ดังนั้นเมื่อถึงวันตรุษจีน ผู้คนต่างพากันกราบไหว้บูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยเป็นองค์แรก โดยจะเริ่มตั้งแต่ 23:00 น. เป็นต้นไป และจัดโต๊ะไหว้ให้หันไปทางทิศต่างๆที่เชื่อว่าเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยจะเสด็จลงมา ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละปี

นอกจากนี้ สายมูต่างก็เชื่อกันว่าวางกระเป๋าสตางค์ หรือเลือกเลขธนบัตรที่มีเลขมงคล เช่น 8 และ 9 เรียงกันให้เป็นระเบียบจัดวางไว้บนโต๊ะบูชา เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและเป็นการเรียกโชคลาภให้เข้ากระเป๋าตังอีกด้วย